Usługi księgowe – Przekaż księgowość spółki zawodowcom

Najczęściej wybieranym biurem księgowym w Warszawie jest Kapef Sp. z o.o. Firma od wielu lat oferuje usługi z zakresu obsługi finansowej, współpracując zarówna z dużymi przedsiębiorstwami jaki i osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto w zakres usług spółki wchodzi prowadzenie administracji kadrowo-płacowej, doradztwo podatkowe oraz tworzenie raportów finansowych.

Czytaj dalej

Rezerwy emerytalne – wszystko co należałoby wiedzieć o tworzeniu jak też rozliczaniu

Pod pojęciem rezerw ustawa o rachunkowości rozumie takie zobowiązania, których czas wymagalności nie jest pewien.
Firmy zobligowane są rozporządzeniami bilansowymi do zrealizowania tzw. biernych rozliczeń międzyokresowych wydatków w wielkości przypuszczalnych zobowiązań wypadających na aktualny okres sprawozdawczy, wynikających z obowiązku przeprowadzenia, powiązanych z aktualną działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym także świadczeń emerytalnych, jakich sumę możemy oszacować w sposób pewny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest dotąd znana.

Czytaj dalej