Kontrowersyjne sprawy lekarskie, które wymagają rozstrzygnięć prawnych.

Czasami przydarzają się dyskusyjne przypadki lekarskie, które domagają się kroków sądowych. Głównie kwestie te dotyczą nieprzypilnowania zobowiązań zawodowych przez lekarzy konkretnych specjalności. Wtenczas czymś oczywistym jest, że każda bez wyjątku tego typu sytuacja domaga się rozwiązania sądowego.

Czytaj dalej

W jaki sposób radzić sobie z kłopotami natury finansowej

Trudności finansowe dotykają wielu mieszkańców naszego kraju, ale nie tylko. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie spore bezrobocie oraz niewysokie płace. Często powodami pogorszenia się sytuacji finansowej bywają też nieodpowiednie decyzje oraz zbyt lekki stosunek do pieniędzy. O czym pamiętać, ażeby uniknąć kłopotów finansowych?

Czytaj dalej

Usługi księgowe – Przekaż księgowość spółki zawodowcom

Najczęściej wybieranym biurem księgowym w Warszawie jest Kapef Sp. z o.o. Firma od wielu lat oferuje usługi z zakresu obsługi finansowej, współpracując zarówna z dużymi przedsiębiorstwami jaki i osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto w zakres usług spółki wchodzi prowadzenie administracji kadrowo-płacowej, doradztwo podatkowe oraz tworzenie raportów finansowych.

Czytaj dalej

Rezerwy emerytalne – wszystko co należałoby wiedzieć o tworzeniu jak też rozliczaniu

Pod pojęciem rezerw ustawa o rachunkowości rozumie takie zobowiązania, których czas wymagalności nie jest pewien.
Firmy zobligowane są rozporządzeniami bilansowymi do zrealizowania tzw. biernych rozliczeń międzyokresowych wydatków w wielkości przypuszczalnych zobowiązań wypadających na aktualny okres sprawozdawczy, wynikających z obowiązku przeprowadzenia, powiązanych z aktualną działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym także świadczeń emerytalnych, jakich sumę możemy oszacować w sposób pewny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest dotąd znana.

Czytaj dalej