Czym to jest płaca brutto, przychód i jakie są składki zus a także co należy wiedzieć o przepisach prawa pracy?

Bez względu na to czy jesteś pracownikiem lub pracodawcą trzeba zapoznać się z zasadami prawa pracy. Warto wiedzieć na jakich zasadach się pracuje, i jak skalkulować swoje wynagrodzenie.
Wynagrodzenie wskazane w umowie o pracę to wynagrodzenie brutto, tj. płaca brutto. Wartość ta jest natomiast podstawą naliczania podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Po ich odjęciu pozostaje nam do wykorzystania wynagrodzenie netto, czyli pieniądze, które to wpływają na konto pracownika.

W związku z tym, że dostarczona ilość wynagrodzenia brutto zasila różnorodnego rodzaju fundusze a także duża jej część trafia do fiskusa, a więc rzeczywista wypłata (wynagrodzenie netto) jest o wiele mniejsza. Obciążenia, jakim to jest poddawane wynagrodzenie pracownika to: składka na ubezpieczenie społeczne a także zaliczka na podatek dochodowy.

Jeżeli nie wiesz, w którym miejscu znaleźć niezbędne Ci materiały, to kliknij ten odsyłacz. Naprawdę zalecam to omówienie (http://www.kancelarie-knuter.pl/oferta-kategoria/prawo-cywilne/) każdemu, kto chciałby mieć niebanalne źródło informacji.

Dodatkowo dochodzi jeszcze składka na ubezpieczenie zdrowotne. A zatem płaca brutto nie zawsze jest satysfakcjonująca – płaca brutto.

papiery podatkowe

Autor: Julian Partridge
Źródło: http://www.flickr.com

Ważnym czynnikiem przy wynagrodzeniu są składki zus. Już w marcu pojawiły się nowe stawki ubezpieczenia wypadkowego. Ogłoszenie nowych stawek może powodować zazwyczaj zmianę wysokości składek ZUS płaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Warto wiedzieć, że na całkowitą wielkość składek ZUS spłacanych przez firmy składa się kilka elementów, czyli tj.: składka zdrowotna, składka emerytalna, składka rentowa, składka chorobowa, składka wypadkowa oraz składka na Fundusz Pracy. W teorii, składki ZUS przewidywane dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ustalane są z reguły raz do roku i powinny obowiązywać przez kolejne dwanaście miesięcy w niezmienionej wysokości. W praktyce jednak składki zus mogą zmieniać się częściej niż raz do roku, zobacz: składki ZUS. Kwotowa wartość składki zależy bowiem od dwóch elementów, czyli: podstawy wymiaru składki oraz stawki procentowej, określającej jaki procent podstawy wymiaru stanowi składka. Norma dotycząca składek zus określa, że tylko raz do roku może ulegać zmianie podstawa wymiaru składek. Normy prawne nie nakładają jednak żadnego ograniczenia, jeśli mowa o zmiany stawek procentowych.

Ciekawi Cię istotna oferta zakupu tego typu artykułu? Zapraszamy zatem do wejścia w poniższy link. W nim wyszukasz ich dużo więcej.

W ten sposób stawki procentowe mogą być zatem zmieniane dowolną ilość razy w ciągu roku. Konsekwencja jest taka, że kwotowe składki ZUS nakładane na firmy, także mogą podlegać wielokrotnym zmianom w ciągu roku

stos dokumentów

Autor: Andrea DG
Źródło: http://www.flickr.com

.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest to, czy w granicach ustanowionych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki płacone/otrzymywane przez wnioskodawcę będą kosztem uzyskania przychodów lub odpowiednio przychody podatkowe wnioskodawcy na zasadzie kasowej? Zgodnie z ustawą o CIT przychód (warto sprawdzić: przychód) to przykładowo otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Na mocy ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, ale nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). Z kolei kosztami uzyskania przychodów są – zgodnie z ustawą o CIT – koszty jakie poniesiono w celu otrzymania tych przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia bazy przychodów, z wyłączeniem kosztów wymienionych w ustawie o CIT. W zgodzie z ustawą o CIT do kosztów pozyskania grupy jaką jest przychód nie zalicza się naliczonych, lecz nie zapłaconych lub też umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym także od pożyczek i kredytów.
Należy zatem zaznajomić się z aktualnymi normami prawa w dziedzinie składek zus oraz składnika jakim są przychody. To pozwoli na solidne prowadzenie swojej działalności.
.
Otagowany , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*