Kiedy dobrze jest zabiegać o fundusz inwestycyjny

Fundusze inwestycyjne są doskonale znanym oraz chętnie stosowanym przez biznesmenów źródłem finansowania. Jest ono łatwiej dostępne niż Giełda i daje większe możliwości aniżeli pożyczka. Zwykle pozwala aktualnym posiadaczom zachować kontrolę nad przedsiębiorstwem.

biznesmen

Autor: mendhak
Źródło: http://www.flickr.com
prywatne fundusze inwestycyjne

Źródło: pixabay
Zastanówmy się kiedy warto o to źródło starać się?
Kredyt, leasing czy dowolna inna forma długu jest zwykle dostępna wyłącznie w pewnych granicach a także z określonym przeznaczeniem. Jeśli to źródło finansowania zostaje spożytkowane, konieczna będzie inwestycja w fundusz. Pozyskanie do tego celu partnera w formie funduszu inwestycyjnego jest jednym z nagminniej napotykanych rozwiązań. Kwota kapitału czerpiącego z funduszu może być znacznie wyższa niż wypływa to ze zdolności kredytowej firmy. Prywatne fundusze inwestycyjne nie oczekują zabezpieczenia (folia do złoceń) na majątku spółki albo wspólników zatem nie ograniczają zdolności kredytowej, oczekują jedynie udziału w zarządzaniu oraz przyszłych dochodach.
Kolejnym motywem wprowadzenia do firmy funduszu jako inwestora może być chęć otrzymania od niego know-how, dostępu do technologii, dojścia do sieci dystrybucji etc. Jest to możliwe kiedy w portfelu inwestycyjnym tego funduszu znajduje się przedsiębiorstwo bądź firmy, których aktywność może tworzyć z naszą ponadprogramową wartość. Będąc udziałowcem w tych podmiotach fundusz będzie narzucał współpracę pomiędzy nimi. Może być to współpraca pomiędzy producentem a siecią dystrybucji, współpraca między dwoma wytwórcami działającymi na różnych terenach, koordynacja nabytków, organizacja logistyki etc.
w pracy

Autor: hackNY.org
Źródło: http://www.flickr.com
Prywatne fundusze inwestycyjne są dobrą ścieżką wyjścia jeśli niektórzy akcjonariusze, udziałowcy chcą wycofać się ze spółki, zaś drudzy nie mają pieniędzy na odkupienie ich akcji bądź z innych powodów nie chcą tego uczynić. Przy dobrych perspektywach rozwoju przedsiębiorstwa jak też gwarancji zaangażowania ze strony drugich wspólników fundusz może nabyć mniejszościowy udział z intencją późniejszej odsprzedaży.

Aby wybrać fundusz nieodzowny jest nam niezależny doradca finansowy. Celem każdego funduszu inwestycyjnego jest prędki wzrost wartości portfela. Tego oczekują od niego inwestorzy, którzy umieszczają w nim własne pieniążki. Prędki wzrost wartości oznacza przynajmniej 30% na rok.
Otagowany , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*