Komornik jako urzędnik publiczny, gwarant wykonalności rozstrzygnięć sądowych

Dłużnicy, którzy nie regulują swoich wierzytelności nie mogą czuć się bezkarni, prędzej, czy później przybędzie do jego domu komornik.
Komornik to funkcjonariusz publiczny, gwarant wykonalności rozstrzygnięć sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.
Oznacza to, że wykonując swoją pracę, komornik korzysta z nadzwyczajnej osłony prawa karnego, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

zdecydowanie więcej zobaczysz pod tym adresem

Źródło: pixabay.com
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jako funkcjonariusz publiczny komornik podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia występków urzędniczych. Komornik (http://komornikolesno.pl/) funkcjonuje przy sądach rejonowych, w rewirach. To okręg właściwości sądu rejonowego, lub kilku sądów, w którym pracuje najczęściej więcej niż jeden komornik. Działa on zazwyczaj w swoim obszarze, jednak wierzyciel ma prawo wybrać komornika z odrębnego rewiru, a nawet różnej części państwa. Prawo doboru nie należy się tylko w tematach o egzekucje z posiadłości. Jego podstawowym obowiązkiem jest kierowanie egzekucji sądowej.

Egzekucje prawnicze polegają na tym, że przy zastosowaniu ustalonych środków przymusu zmierza się do ściągnięcia z majątku dłużnika wypłaty dla wierzyciela. Procedura cywilna rozróżnia dwa gatunki egzekucji sądowej, świadczeń pieniężnych, i niefinansowych. Licytacje komornicze z Wrocławia mogą być prowadzone z majątku, ruchomości, wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z wierzytelności, także z pozostałych praw majątkowych.

W postępowaniu egzekucyjnym zasadniczo zadanie okazania składników majątku dłużnika spoczywa na wierzycielu. Licytacje komornicze odbywają się zawsze jawnie, w obecności i pod nadzorem sędziego, również w obecności komornika –
Otagowany , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*