Legalizacja bytu i zatrudnienia w Polsce, czyli jak obcokrajowiec może starać się o prawa i przywileje.

Pracując można zauważyć jak wielu obcokrajowców, w szczególności ze wschodniej partii Europy podróżują do Polski, mając nadzieje na lepsze perspektywy życia. Co trzeba zrobić, by móc otrzymać kartę pobytu obcokrajowca, która daje przepustkę do praw i przywilejów. Karta pobytu cudzoziemca jest to dokument ważny dla obcokrajowców.

Cudzoziemniec

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com
Potwierdza on personalia cudzoziemca. Ważniejszą zaletą płynącą z tego zaświadczenia jest uprawnienie podróżnika do przekraczania granic bez konieczności posiadania wizy. Służy ona niejako paszport. Kartę tą wydaję się obcokrajowcowi, który ma przyzwolenie na zamieszkanie czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE i ze powodów humanitarnych. Znaczące jest, że jeśli zmienią się informacje lub też wygląd twarzy, należy wymienić dokument (poznaj instrukcje stanowiskowe bhp), w celu uniknięcia prawdopodobnych przeszkód przy przekraczaniu granic.

Urzędem wydającym kartę jest przeważnie Wojewoda, który takie pozwolenie wydał. Jeżeli cudzoziemiec jest w naszym kraju ze względów humanitarnych to takowy karta wydaje komendant Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który też wydał pozwolenie na zamieszkanie. Ważne, żeby pamiętać, że pierwsza karta pobytu cudzoziemca (Balduin und Pfnür PartGmbB < wciśnij na link to łącze) dawana jest z urzędu (chociaż tutaj też są wyjątki), o następną zaś trzeba złożyć wniosek i kosztuje ona 50 zł - karta pobytu cudzoziemnców w Polsce. Teraz zajmijmy się samym procesem wydawania dokumentu. Nie jest on skomplikowany, a idzie w parze z pozytywnie skończonego postępowania, po otrzymaniu postanowienia administracyjnej.

Na wielu stronach internetowych możemy znaleźć szablony wniosków, którymi można wykorzystać. Jednakże odstępstwem od reguły jest karta na zezwolenie na pobyt czasowy, którą otrzymuje się bez żadnych wniosków. Nie oznacza to też, że omijają nas wszystkie procedury. Znaczące jest, aby doręczyć dokument o zameldowaniu oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty. Wtedy trzeba poczekać, gdyż w tym czasie następuje polecenie zrobienia karty.

Kartę odbieramy osobiście. Zanim jednak cudzoziemiec ją otrzyma, będzie musiał złożyć odciski palców. Następnie Wojewoda starannie kontroluje czy dokument trafia we dobre ręce i na tym koniec ogółu procedury. Podanie przydaje się jeśli takowa dokument zostanie zapodziana, zniszczona, bądź jest wyrabiana po raz drugi po utracie ważności. Karta pobytu cudzoziemca upraszcza obcokrajowcom życie na terenie Polski. Jeżeli planuje spędzać on dłużej niż 3 miesiące to warto postarać się o takowy dokument.

Otagowany , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*