Zagadnienia prawa autorskiego

Założenie i prowadzenie firmy wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Obejmuje szereg zadań, które powinno się wzdożyć, aby zapewnić organizacji odpowiednie funkcjonowanie. Firmy, które prowadzą działalność potrzebują pomocy biegłych prawników, aby mieć pewność, że pod względem prawnym wszelkie procedury przebiegają prawidłowo.

prawo

Autor: Troy David Johnston
Źródło: http://www.flickr.com

Osoby, podejmujące się prowadzenia działalności gospodarczej sporadycznie posiadają wiedzę prawniczą i ekonomiczną. Zarządzanie firmą jest bardzo absorbujące, dlatego prawie niemożliwe jest zajmować się bieżącymi sprawami firmy, a jednocześnie stale aktualizować swoją wiedzę w zakresie prawa. Dlatego warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia kancelarii prawniczych oraz fachowej obsługi księgowej. Obsługa prawna firm obejmuje kompleksowe usługi z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innych podmiotów. Oprócz obsługi prawnej kancelarie zajmują się również doradztwem. Ich oferta w szczególności odnosi się do bieżącej i długofalowej obsługi obrotu gospodarczego, tworzenia różnego typu umów handlowych, koordynowania procesu negocjacji umów, zakładania oraz przekształcania przedsiębiorstw.

Prawo autorskie chroni autorów przed nieuczciwym przywłaszczeniem utworu oraz jego wykorzystaniem przez osoby trzecie. Zgodnie z ustawą „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994r. przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe, plastyczne, muzyczne, wzornictwo przemysłowe. W ramach usług świadczonych przez profesjonalnych prawników klient może dochodzić swych praw na drodze sądowej i pozasądowej w przypadku, gdyby utwór został wykorzystany i rozpowszechniony bez jego zgody. Oferowana przez kancelarię usługa prawna dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty, w których prawo autorskie odgrywa bardzo ważną rolę – instytucji kultury (muzeów, ośrodków kultury, filharmonii, ośrodków dokumentacji).

Kancelarie specjalizująca się w prawie autorskim zajmują się dochodzeniem roszczeń w zakresie prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej. Dysponujący bogatym doświadczeniem adwokaci świadczą usługi zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W zakresie oferowanych świadczeń jest ochrona prawa autorskiego, w tym ochrona marki i znaków towarowych, jak również nazw handlowych i wzorów przemysłowych. Klienci mogą również korzystać z usług kancelarii prawnej w przypadku zawierania umowy o korzystanie z utworu, ustalania tantiem, dochodzeniu praw w razie nie dotrzymania warunków umów i wielu innych. Ponadto prawnicy świadczą pomoc w zakresie prawa reklamy, prawa autora do programów komputerowych, produkcji filmowych i radiowych, ochrony danych w Internecie. Adwokaci zapewniają przedłożenie wymaganych dokumentów, które poświadczą prawo do utworu. Pełne udokumentowanie pozycji prawnej twórcy daje mu poczucie bezpieczeństwa ,a także gwarantuje wygraną na wypadek dochodzenia w sądzie swoich praw – sprawdź ofertę.

Otagowany , , , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*