Osoby wychowujące dzieci mogą także skorzystać z dwóch dni na ich opiekę

Każdy zatrudniony pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, tak jest zapisane w aktach prawnych i pracodawcy muszą się tego trzymać. Wymiar tego urlopu jest także dokładnie określony odpowiednimi przepisami, największy jego wymiar będzie wynosić 26 dni, i taką też ilość mogą dostać pracownicy legitymujący się odpowiednim stażem. Do wyznaczenia podstawy urlopu zaliczane są również ukończone szkoły i studia, a także wszystkie przepracowane okresy w różnych firmach.

Poza urlopem wypoczynkowym istnieją również urlopy okolicznościowe, na przykład w przypadkach pogrzebu członka rodziny, urodzenia dzieci albo ślubu. Osoby wychowujące dzieci będą także mogły skorzystać z dwóch dni na ich opiekę, przypadają one na oboje rodziców wspólnie. Urlop powinien zostać wykorzystany w tym roku, w jakim będzie się należał, lecz niekiedy się zdarza, że tak się nie uda. Przenosi się go wówczas na kolejny rok, chyba że w tym czasie pracownik rozwiązał umowę o pracę. W takim przypadku należy zdobyć informację, obliczanie ekwiwalentu za urlop i wypłacić go pracownikowi w odpowiedniej wysokości.

polski banknot

Autor: Andy Bullock
Źródło: http://www.flickr.com

Mając zatrudnienie na umowę o pracę jest się również objętym pełnym ubezpieczeniem chorobowym, rentowym i zdrowotnym. Opłacanie składek na takie ubezpieczenie spoczywa na właścicielu firmy, analogicznie jak zgłaszanie świeżo zatrudnianych ludzi do ZUS. Właściciel firmy ma na to tylko tydzień od momentu podpisania umowy, lecz jednak spora ich liczba sporo może przeciągnąć ten czas, a czasami w ogóle nie wywiązuje się z tego obowiązku. Jeżeli któryś z pracowników zechce, to przy jego ubezpieczeniu może również obowiązywać ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny, którym będzie dziecko albo niepracujący współmałżonek.

Pracodawca nie będzie mógł odmówić, gdy pracownik będzie chciał takie osoby zgłosić do ubezpieczenia. Płaceniem składek na ubezpieczenia objęte są również formy zatrudnienia na terminowe umowy, takie jak zlecenie czy dzieło. Wtedy zadaniem zatrudnionych będzie wystawianie rachunków za wykonane zadania, a zatrudniającego zapłacenie wszystkich należnych z tego tytułu składek.
Otagowany , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*