Papiery dłużne i ich warianty

Obligacje są jednym z najbardziej popularnych instrumentów giełdowych. Ich popularność wypływa z względnie niskiego ryzyka. Podług objaśnień obligacje to papiery dłużne drukowane w seriach w których wydawca zobowiązuje się do uiszczenia posiadaczowi obligacji w dniu wykupu sumę nominalną obligacji zwiększoną o odsetki. Papiery dłużne mogą zostać dowolnie kupowane, sprzedawane na rynku wtórnym czyli sprzedawane jak każdy inny produkt.

Kupno obligacji może odbywać się na GPW w stolicy albo na rynku pozagiełdowym w drodze umowy cywilnej. W tym ostatnim przypadku kupno obligacji będzie troszkę bardziej problematyczne; kupujący oraz sprzedający muszą u maklera pokazać umowę na podstawie jakiej dokonane zostaną właściwe notacje w systemie giełdowym. W wypadku gdy taka umowa jest poświadczona przez rejenta, u maklera może stawić się samodzielnie klient. W przypadku kiedy kupno obligacji dokonuje się za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych wystarczy swemu maklerowi wydać właściwe polecenie.

obligacje przedsiębiorstw

Autor: Christine Puccio
Źródło: http://www.flickr.com

Właśnie ta prostota kupna obligacji na giełdzie sprawia że przeważająca większość sprzedaży odbywa się dokładnie w ten sposób.

Papiery dłużne klasyfikujemy według różnorodnych kryteriów: ze względu na typ oprocentowania lub ze względu na rodzaj wystawcy. Wszystkie te podziały mają wpływ na bezpieczeństwo papierów dłużnych np. ze względu na emitenta obligacje można podzielić na obligacje państwowe, korporacyjne i gminne. Powyższe obligacje różnią się między sobą m.in. rozmiarem ryzyka. Za najbardziej pewne uznaje się obligacje skarbowe, bowiem ich wykup gwarantuje budżet państwa. Są one stosunkowo mało czułe na wahania rynku. Z przytoczonej trójki średnio ryzykowana jest oferta obligacji korporacyjnych lecz jedynie pod warunkiem iż emitentem będzie duże znane na rynku przedsiębiorstwo – szczegóły na . Papiery dłużne gminne z kolei są narzędziem w największym stopniu ryzykowanym z uwagi na fakt, iż zazwyczaj budżety gminne są dość napięte. Jako że wybór właściwych papierów dłużnych może być sprawą trudną, do ich oceny stworzono rankingi przeprowadzane przez specjalistyczne jednostki. Papiery dłużne oznacza się literami. Najwyższa ocena to 3 razy A, poniżej będą AA a następnie BBB aż do litery litery przestrzenne C.

Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*