Reakcja na dostarczony pozew – co wtedy zrobić?

Pismem rozpoczynającym działanie w każdej sprawie jest pozew, jakiego duplikat sąd doręcza stronie przeciwnej. Strona, która dostała taki pozew posiada możliwość reakcji na pozew.
Odpowiedź na pozew winna spełniać ogólne warunki dokumentu procesowego. Reakcja na pozew jest także dokumentem procesowym posiadającym na celu przygotowanie rozprawy, a więc należy podać zwięźle stan kwestii, wypowiedzieć się co do stwierdzeń strony przeciwnej i argumentów przez nią wyznaczonych, również określić argumenty na poparcie swojego stanowiska w sprawie.

Odpowiedź na pozew wnosi się do tego sądu, jaki zalecił doręczenie odpisu pozwu.

Wiedz, że wnikliwe opracowanie to często najbogatsze źródło informacji? Tak jest i w niniejszym wypadku – gdy klikniesz ten link, przeczytasz podobne pomocne materiały.

Od owego dokumentu sąd nie bierze żadnej opłaty chyba, że odpowiedź włącza zgłoszenie powództwa wzajemnego. Jest ono możliwe wówczas, gdy roszczenie obustronne jest w związku z roszczeniem powoda, lub przeznacza się do odliczenia. Powództwo obustronne może być zawarte albo w odpowiedzi na pozew, lub w odrębnym piśmie zgłoszonym jednak nie później aniżeli na pierwszej rozprawie.

pozew

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

Zgodnie z art. 86 kodeksu postępowania cywilnego przedstawiciele prawni mogą działać przed sądem osobiście, bądź przez pełnomocników. Jeżeli pozwany wyznaczał reprezentanta, do kontrakcji na pozew powinno się dodać pełnomocnictwo, lub wierzytelny odpis upoważnienia razem z odbitką dla strony przeciwnej.

Odpowiedź na pozew trzeba złożyć w biurze podawczym Sądu, lub (kliknij hiperłącze) nadać w polskiej jednostce pocztowej. Za datę wpływu dokumentu uważa się datę złożenia w biurze podawczym, lub posłania w polskiej placówce pocztowej, nie powinno się przekazywać przesyłki kurierskiej.Pismo winno obejmować wskazanie sądu do którego jest kierowane, imię i nazwisko, albo nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, meritum wniosku albo deklaracje, oraz dowody na poparcie przedłożonych sytuacji.

Dodatkowo podpis strony, lub jej reprezentanta ustawowego, albo reprezentanta, przytoczenie załączników. Pismo należy naznaczyć sygnaturą akt sprawy. Odpowiedź na pozew na blankiecie formalnym składa się tylko wówczas, kiedy sam pozew jest wnoszony na formularzu.
Otagowany , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*