W jakiego rodzaju okolicznościach stosuje się zapisy prawa cywilnego? O czym pamiętać?

Prawo cywilne obejmuje zespół norm prawnych, które są odpowiedzialne za regulowanie stosunków pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. Właśnie to wyróżnia te normy prawa cywilnego, iż regulowane są stosunki pomiędzy autonomicznymi podmiotami, jakie samodzielnie kształtują relacje pomiędzy sobą.

Czytaj dalej

Czym jest umowa o zakazie konkurencji i kiedy występuje przedawnienie zobowiązania skarbowego?

Umowa o zakazie konkurencji mówi o tym, iż pracownik nie może kierować wobec pracodawcy żadnej aktywności konkurencyjnej. Nie zdoła także niewątpliwie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy dla podmiotu, jaki prowadzi taką samą aktywność. Pracownikowi należy się odszkodowanie za dochowanie zakazu. W Necie zdołamy odszukać niemało orientacyjnych umów o zakazie konkurencji oraz formularzy, z jakich możemy skorzystać.

Czytaj dalej

Co znaczy skrót ISO i jakie normy ISO zdołamy dzisiaj wymienić?

ISO znaczy Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, a jej nazwa wywodzi się z angielskiego wyrażenia International Organization for Standardization. Głównym celem tej organizacji jest jednoczenie krajowych organizacji normalizacyjnych, warto również napomknąć, że ISO jest organizacją pozarządową. Fascynującą informacją pewno jest to, że nazwa ISO nie jest skrótem – jest to formalna nazwa, jaka została chętnie zaakceptowana w toku konferencji założycielskiej, bo jest ona bezproblemowa do wymówienia a także łatwa do zapamiętania.

Czytaj dalej

Profesjonalne pomoc w zakresie wprowadzania certyfikatów ISO, propozycja skierowana do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw

Atesty ISO, to zaświadczenia, potwierdzenia gwarantujące, że artykuł, proces lub usługa są zgodne z właściwym aktem prawnym lub normą prawną. Instrukcje posiadają pakiet wymogów dotyczących przebiegu administrowania jakością firmy.

Czytaj dalej