Procedura radzenia sobie w przypadku wypłacania odszkodowań lotniczych.

Linie lotnicze w ustalonych realiach zobowiązane są do wypłaty odszkodowania. Zwykle sytuacje te powiązane są bezpośrednio z opóźnieniami rejsów lotniczych lub również całkowitym ich odwołaniem. Wtedy zasady postępowania podczas wypłacania zobowiązań finansowych lotniczych jest stricte ustalona przez daną linię a także ustalenia, które wystosowała ona w tym obszarze tematycznym.

Czytaj dalej