Zgodnie z generalną normą w ustawie o zabezpieczeniu danych personalnych, każdy zbiór danych personalnych ma obowiązek być zgłoszony GIODO.

Dla przedsiębiorców znaczenie ma brak nieodzowności wypisywania zestawu danych personalnych sporządzanych wyłącznie w celu wypisania faktury bądź rachunku. Warto natomiast mieć na uwadze, że jeśliby obok wspomnianego celu przedsiębiorca użytkuje te dane personalne np. dla celów reklamowych, to kolekcja podlega przymusowi rejestracji w bazie GIODO.

Czytaj dalej

Kiedy dobrze jest zabiegać o fundusz inwestycyjny

Fundusze inwestycyjne są doskonale znanym oraz chętnie stosowanym przez przedsiębiorców źródłem finansowania. Jest ono łatwiej osiągalne aniżeli Giełda i przynosi większe możliwości niż pożyczka. Zazwyczaj umożliwia aktualnym posiadaczom zachować kontrolę nad firmą.

Czytaj dalej

Ośrodki konferencyjne to dużego zakresu usług

Zorganizowanie sympozjum to działanie nastręczające zaplanowania wydarzenia do ostatniego składnika. W ramach osiągalnego budżetu musimy więc wziąć pod uwagę nie tylko salę i jej sprzęt, lecz także wszystkie inne elementy oddziaływające na rozstrzygający odbiór wydarzenia przez gości przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

W jaki sposób skutecznie przeprowadzać zmiany w organizacji? O czym koniecznie należy pamiętać?

Istotna kwestia, jak dobrze radzić sobie ze zmianami w organizacji jest w stanie przyczynić się do uratowania naszego biznesu. Tak samo jak w życiu, w organizacji także różne zmiany są związane ze stresem. W niektórych branżach procesy zmian są codziennością, przez co skuteczne nimi zarządzanie odchodzi na drugi plan.

Czytaj dalej