Dokonując rozliczeń z Urzędem Skarbowym tak jak i w każdej sferze życia poszukujemy najprostszych wyjść

W tym wypadku także droga online jest najbardziej prostym rozwiązaniem i od ładnych paru lat niezwykle ochoczo wybieranym. Szczególnie, że darmowy program pit 2016 jest osiągalny w każdej jednej chwili.

Czytaj dalej

Przykłady, w jaki sposób spożytkować gadżety reklamowe do promocji swojej firmy

Instrumentów reklamowych jest faktycznie wiele, co jest oczywiście bardzo dobrą wiadomością dla przedsiębiorców. Jednakże, jak to zazwyczaj bywa w wypadku nadmiaru opcji, w pewnym momencie pojawia się problem wyboru właściwej strategii.
Mylne decyzje naturalnie pociągają za sobą niekonieczne koszty, jednak jeszcze groźniejsze są efekty w postaci pogorszenia wizerunku firmy.

Czytaj dalej

Podatki dla każdego obywatela

Podatki PIT to dla wielu osób niejasny i przykry obowiązek. Większość z nich dotyczą różnych podmiotów rozliczających się co roku, lecz nie wszyscy wiedzą, co sumiennie każdy PIT znaczy lub kogo obejmuje.
Jedna z deklaracji to PIT 38, który jest obowiązkiem osób zbywających prywatne papiery wartościowe.

Czytaj dalej