W jakiego rodzaju okolicznościach stosuje się zapisy prawa cywilnego? O czym pamiętać?

Prawo cywilne obejmuje zespół norm prawnych, które są odpowiedzialne za regulowanie stosunków pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. Właśnie to wyróżnia te normy prawa cywilnego, iż regulowane są stosunki pomiędzy autonomicznymi podmiotami, jakie samodzielnie kształtują relacje pomiędzy sobą.

Czytaj dalej