W jakiego rodzaju okolicznościach stosuje się zapisy prawa cywilnego? O czym pamiętać?

Prawo cywilne obejmuje zespół prawnych norm, jakie odpowiedzialne są za regulację stosunków między podmiotami prawa prywatnego. Właśnie to wyróżnia normy prawa cywilnego, iż regulowane są stosunki pomiędzy autonomicznymi podmiotami, jakie samodzielnie kształtują relacje między sobą.

Czytaj dalej