Czym jest umowa o zakazie konkurencji i kiedy występuje przedawnienie zobowiązania skarbowego?

Umowa o zakazie konkurencji mówi o tym, że pracownik nie zdoła prowadzić wobec chlebodawcy żadnej działalności rywalizującej. Nie może również niewątpliwie robić pracy w ramach stosunku pracy dla podmiotu, który prowadzi taką samą aktywność. Pracownikowi należy się zadośćuczynienie za dochowanie zakazu. W Internecie zdołamy odkryć mnogość przykładowych umów o zakazie konkurencji oraz formularzy, z jakich możemy skorzystać.

Czytaj dalej