Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego w toku inspekcji to warto wiedzieć

Inspektorzy transportu drogowego posiadają uprawnienia do przeprowadzenia kontroli nie jedynie na drodze, lecz dodatkowo w siedzibie spedytora. W których sytuacjach? W których przypadkach transportu drogowego mogą dokonać inspekcji w siedzibie przedsiębiorstwa Oprócz typowych działań sprawdzających wykonywanych podczas inspekcji drogowej inspektorzy transportu drogowego mają prawo w sprecyzowanych przypadkach przeprowadzić inspekcję w siedzibie firmy. ITD kontrola w firmie realizowana jest głównie w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń prawa, a również sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo spełnia wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009.

samochód dostawczy

Autor: Mattox
Źródło: http://www.sxc.hu
Inspektor realizując swoje obowiązki ma m.in. prawo (propozycje) wstępu do pojazdu, sprawdzania dokumentów, kontrolowania zainstalowanych albo znajdujących się w pojeździe przyrządów pomiarowo-kontrolnych, sprawdzania wymiarów pojazdu. Żądać również może od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych bądź ustnych wyjaśnień, okazania zaświadczeń, itp. Analiza czasu pracy kierowców polega na analizie danych dostarczonych przez tachograf tachografu, czyli narzędzie mierzące m.in: czas pracy pojazdu.

A za co zazwyczaj są karani kierowcy? Grzywnę możemy otrzymać za nieposiadanie w pojeździe wymaganych dokumentów, a może być ich całkiem sporo, dla przykładu wykresówki z tachografów i całe mnóstwo zezwoleń związanych z wykonywanym transportem. Częstym wykroczeniem karanym przez ITD jest też nieprzestrzeganie reguł dotyczących maksymalnego czasu prowadzenia auta bez przerwy jak też nieprzestrzegania reguł dotyczących eksploatacji przyrządów rejestrujących.

rozwój usług logistycznych

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia szóstego września 2001 r. o transporcie drogowym kontrolerzy mają prawo wstępu na teren podmiotu wykonującego transport drogowy, w tym do pomieszczeń albo lokali, gdzie prowadzi on działalność lub gromadzi zaświadczenia a także inne nośniki informacji wymagane przepisami. O przewidywanej inspekcji w jednostce Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego musi poinformować przedsiębiorcę co najmniej siedem dni przed jej uskutecznieniem. Kontrola może być realizowana tylko w obecności przedsiębiorcy czy też osoby pisemnie upoważnionej do reprezentowania go w czynnościach kontrolnych.
Otagowany , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*