Zadania ośrodka zajmującego się dokształcaniem pracowników oświaty w Polsce

Autor: STABILO

Zawód pedagoga to stanowisko niezwykle istotne i niezbędne. Łączy się z wielką odpowiedzialnością, gdyż to w szczególności od pedagogów zależy poziom edukacji młodych pokoleń, a więc przyszłość społeczeństw.

Osoby te muszą więc mieć odpowiednie warunki do pełnienia funkcji, jak również dysponować niezbędną wiedzą i umiejętnościami.

Oczekuje się więc, by pracownicy oświaty nie tylko wykonywali swój zawód poprzez uczenie młodzieży, ale także sami się dokształcali, nieustannie podnosili swoje kwalifikacje. W tym celu organizowane są specjalne kursy dla nauczycieli, prowadzone przez wyspecjalizowane organy w różnych miastach, choć popularne są kursy dla nauczycieli w Krakowie czy Warszawie.

Jeżeli chcesz znaleźć rzeczywiście bardzo dobre źródło, sprawdź tekst (http://www.pischool.pl), który był zredagowany przez prawdziwego eksperta.

Kursy takie mogą odbywać się metodą tradycyjną, jak również drogą internetową. niezaprzeczalnym atutem tych ostatnich jest możliwość dokształcania się bez wychodzenia z domu, co w dzisiejszych czasach bywa niezwykle oczekiwanym czynnikiem. Tematyka takich kursów jest bardzo rozległa, obejmuje właściwie wszystkie umiejętności potrzebne w pracy w placówce oświatowej. Dokształcanie pracowników oświaty dzieli się na trzy zasadnicze okresy: pierwszy, polegający na przygotowaniu przyszłego pedagoga do rozpoczęcia pracy w placówce oświatowej; drugi, czyli wspieranie młodego nauczyciela w początkach pracy oraz trzeci – stałe dokształcanie i podnoszenie umiejętności w czasie zatrudnienia.

Instytucje zajmujące się dokształcaniem nauczycieli

Dzieci w szkole

Autor: 0Odyssey0
Źródło: http://www.sxc.hu

Podstawową organizacją powołaną do tego celu jest ośrodek doskonalenia nauczycieli z. W Polsce funkcjonują 43 placówki tego typu, można je zauważyć w każdym większym mieście, a zarządza nimi Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do ich celów należy organizowanie kursów, szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów, konkursów skierowanych do pracowników oświaty i innych. Większa część z tych ośrodków dysponuje własną biblioteką (w tym często biblioteką cyfrową), zajmuje się także wydawaniem książek wydawnictw ciągłych, opracowywaniem programów nauczania dla danego przedmiotu szkolnego itd. Inną z form urządzanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli są targi edukacyjne, kierowane do wszystkich osób związanych w jakiś sposób z edukacją, a więc dla pedagogów, uczniów, rodziców uczniów oraz przedstawicieli placówek edukacyjnych poszczególnych szczebli.

Otagowany , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*