Co winna zawierać umowa o roboty budowlane oraz kiedy należałoby ją spisać

Umowa o roboty budowlane to niezwykle ważny dokument, który jest zabezpieczeniem dla obu stron. Osoba, wykonująca jakieś roboty budowlane posiada gwarancję zapłaty za swoje usługi. Osoba, która takie usługi budowlane zamawia też posiada gwarancję bezpieczeństwa oraz dobrego wykonania zamówionych usług. W wypadku sporów dokument ten ułatwi również dochodzenie roszczeń. Umowę o roboty budowlane bezsprzecznie należałoby spisać w każdej sytuacji powiązanej z budową – domów, mieszkań, biur itp. Można ją też spisać w przypadku odświeżania jakiejś nieruchomości czy też innych usług wykończeniowych oraz budowlanych. Czytaj dalej