Zawód prawnika w stolicy – parę ciekawostek

Jednym z zawodów, które w kraju cieszą się największym zaufaniem, a zarazem szacunkiem, jest [profesja prawnika. Wypływa to w dużej mierze z tego, że do wykonywania tego zawodu potrzebna jest spora wiedza, uzyskiwana w wieloletnim procesie kształcenia. Studia prawnicze są ponadto uznawane za jedne z najbardziej zaawansowanych i wymagają bardzo dużo wkładu od studenta. Sama profesja także zwykle nie zalicza się do najłatwiejszych.

Czytaj dalej

Jak wybrać najlepszą firmę windykacyjną i kiedy może pomóc prawnik?

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Rzeszowie cieszy się coraz większym zainteresowaniem pracodawców i ekspertów – co roku wspina się o kilka szczebli wyżej w rankingach uniwersytetów. Absolwenci uniwersytetu chętnie osiedlają się w województwie podkarpackim, zakładają tu swoje kancelarie i zaczynają pracować na własną rękę.

Czytaj dalej

Czym charakteryzuje się forma taka jak depozyt notarialny?

Określenie takie, jak depozyt notarialny związane jest z bankowością, a dokładniej z możliwościami lokowania pieniędzy. Bezpieczeństwo wpłacającego depozyt notarialny stoi na pierwszym miejscu, ponieważ priorytetem jest pewność i wzajemne zaufanie. Możliwościom, jakie zapewnia depozyt notarialny, nie ma końca. Dzięki temu można przechowywać dokumenty, kosztowności, klucze albo po prostu oszczędności. Poza rodzajem deponowania, jakim jest depozyt notarialny, wymienić można depozyt urzędu celnego, urzędu skarbowego lub depozyt bankowy, ponieważ występuje on w określonych urzędach czy instytucjach. Jeśli chodzi o wpłacanie przez daną osobę pieniędzy na depozyt notarialny, należy wymienić parę wiążących kwestii. Znaczącą sprawą jest to, że depozyt notarialny wpłaca się na kilka dni przed aktem notarialnym celem wywiązania się z terminu przelewu. Po podpisaniu umowy pieniądze, które przeznaczone są na depozyt notarialny, pojawiają się na koncie. W przeciwnym razie notariusz zobligowany jest zwrócić ustaloną kwotę.

Czytaj dalej