Co winna zawierać umowa o roboty budowlane oraz kiedy należałoby ją spisać

Umowa o roboty budowlane to niezwykle ważny dokument, który jest zabezpieczeniem dla obu stron. Osoba, wykonująca jakieś roboty budowlane posiada gwarancję zapłaty za swoje usługi. Osoba, która takie usługi budowlane zamawia też posiada gwarancję bezpieczeństwa oraz dobrego wykonania zamówionych usług. W wypadku sporów dokument ten ułatwi również dochodzenie roszczeń. Umowę o roboty budowlane bezsprzecznie należałoby spisać w każdej sytuacji powiązanej z budową – domów, mieszkań, biur itp. Można ją też spisać w przypadku odświeżania jakiejś nieruchomości czy też innych usług wykończeniowych oraz budowlanych. Czytaj dalej

Na czym polega ochrona własności intelektualnej?

Paganiniemu nigdy nie zdarzało się zostawiać nut na pulpicie, gdyż nie dopuszczał do siebie myśli by ktoś mógł zrobić ich kopię. W chwilach kiedy grał podczas prób kadencję w swoim koncercie orkiestra zahipnotyzowana patrzyła, jak macha palcami, wstrzymywał swe popisy i mówił do obserwatorów: „i tak dalej”. Rezygnował z niej na próbie, aby nikt nie mógł jej skopiować.

Czytaj dalej