Odzyskanie podatku za pracę za granicą

Wbrew pozorom zagraniczne instytucje podatkowe działają podobnie jak nasz fiskus oraz nierzadko zdarza się, iż zabierają za dużo dużo podatku w trakcie pracy za granicą. Co możemy zrobić w takiej sytuacji. Po prostu wystąpić o wypłatę podatku.
Kiedy można ubiegać się o zwrot podatku z podatku z Anglii?

Czytaj dalej

Rezerwy emerytalne – wszystko co należałoby wiedzieć o tworzeniu jak też rozliczaniu

Pod pojęciem rezerw ustawa o rachunkowości rozumie takie zobowiązania, których czas wymagalności nie jest pewien.
Firmy zobligowane są rozporządzeniami bilansowymi do zrealizowania tzw. biernych rozliczeń międzyokresowych wydatków w wielkości przypuszczalnych zobowiązań wypadających na aktualny okres sprawozdawczy, wynikających z obowiązku przeprowadzenia, powiązanych z aktualną działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym także świadczeń emerytalnych, jakich sumę możemy oszacować w sposób pewny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest dotąd znana.

Czytaj dalej