Jak trzeba rozumieć postępowanie odnoszące się do nakazu zapłaty? Czy posiadamy jakieś prawa dotyczące wniesienia sprzeciwu?

Udało ci się złożyć w terminie sprzeciw od nakazu zapłaty, które wydane zostały w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nie znaczy to jednakowoż, iż wygrałeś sprawę, bo do szczęśliwego finału jest jeszcze dosyć długa droga. Należy pamiętać, że e-sąd nie zbada merytorycznie zarzutów które są wnoszone przez ciebie. Tym będzie trudził się już inny sąd, więc e-sąd przedłoży twoją sprawę do innego sądu.

Czytaj dalej

Co robić, kiedy otrzymamy informacje o nakazie zapłaty? Jak możemy wtedy reagować?

W jakiej sytuacji możliwe jest zażądania wydania nakazu zapłaty? A co można zrobić, gdy nakaz zostanie wydany przeciw nam? Jakie są możliwość w takiej sytuacji i na czym to tak naprawdę polega? Co to jest właściwie jest nakaz zapłaty? W praktyce sądowej w sporej ilości postępowań o roszczenia pieniężne sądy cywilne orzekają nakaz zapłaty. Tego rodzaju decyzji nie powinno się jednak utożsamiać z normalnym postępowaniem w sądzie.

Czytaj dalej